Voor en na school

Voor school:

De opvang start om 7u en eindigt om 8u15  in onze locaties in Malderen en Steenhuffel.

Na school:

De opvang na school start om 15u45 in Malderen en om 16u in Steenhuffel.

De opvang eindigt om 18u.

Alle kleuters worden na school in onze locaties in Malderen en Steenhuffel opgevangen.

Voor de kinderen van de lagere school is er tot 17u mogelijkheid tot huiswerk maken op beide locaties op maandag, dinsdag en donderdag.

Dit gebeurt in Malderen in de Vermahal voor kinderen van 2e tem 6e leerjaar. Het 1e leerjaar gaat rechtstreeks naar de opvang en indien practisch haalbaar is daar ook mogelijkheid tot huiswerk maken.

In Steenhuffel gaat dit door in de refter van de Lagere School Ter Elst.

Op woensdagmiddag gaat iedereen naar de opvang in Malderen en Steenhuffel. Maw. we gaan niet naar Vermahal of naar Ter Elst.

De kinderen gaan te voet naar en van  school samen met onze begeleiding.
De locatie in Malderen (J. Vermaesenplein 20, 1840 Malderen) is erkend door Kind en Gezin

Voor wie?

Alle kinderen (kleuters en lagere school) die opvang nodig hebben.

Inschrijven?

Om voor school en na school naar Stekelbees te komen is een basisinschrijving nodig. Eens de basisinschrijving in orde is, kan je, op schooldagen, zonder vooraf te verwittigen naar Stekelbees komen. Is jouw kind nog een peuter: laat weten aan de juf of meester wanneer je kind naar Stekelbees komt.

Wat doen we na school?

Na een rustmomentje aan tafel en tijd om iets te eten en wat bij te praten, mogen de kinderen gaan spelen. Kinderen kunnen VRIJ kiezen waar ze mee SPELEN. De begeleiding heeft aandacht voor het welbevinden van de kinderen en stimuleert ze tot leuk spel.
Ook ’s morgens kunnen de kinderen kiezen waar ze mee spelen. Er is een ruim aanbod aan speelmogelijkheden.

Landelijke Kinderopvang werkt vanuit een visie met 8 ankerpunten. In Stekelbees Londerzeel proberen we deze visie elke dag om te zetten in een warme plaats voor de kinderen. We besteden veel aandacht aan de inrichting zowel binnen als buiten. Er is een ruim speelgoed aanbod zodat elk kind wel iets vindt wat aanspreekt. Onze begeleidingshouding houden we voortdurend onder loep op vormingsmomenten en teamvergaderingen.

Eten en drinken?

Malderen-opvang:

De kinderen kunnen iets meebrengen van thuis: een stukje fruit of een koekje voor na school, boterhammen voor woensdagmiddag, alsook nog een  koekje of fruitje  als vieruurtje op woensdagnamiddag.
De kinderen kunnen ook een koekje aankopen bij Stekelbees. We streven ernaar om zoveel mogelijk koeken zonder chocola en met zo weinig mogelijk suiker aan te kopen. Dit wordt verrekend op de factuur.
Een drankje (geen frisdrank) mag je meebrengen, maar in Stekelbees kan je steeds een beker water (van de kraan) krijgen (gratis) of een brikje melk aankopen. Dit wordt eveneens verrekend op de factuur.

Indien mogelijk breng je je eigen drankje zoveel mogelijk mee in een genaamtekende drinkbus. Hiermee vermijd je meteen extra afval en dat vinden we fijn.

Malderen-Vermahal:

De kinderen van de lagere school brengen hun eigen drankje mee of ze kunnen ook water krijgen van de kraan. We vragen om dit zoveel mogelijk in de eigen genaamtekende drinkbus te doen. Zo vermijden we opnieuw afval en dat vinden we fijn!

Steenhuffel-opvang:

Iedereen kan een eigen drankje (bij voorkeur in genaamtekende drinkbus om afval te vermijden) meebrengen en een fruitje of koekje voor na school. De kinderen zijn vrij om dit te eten na school.
Op woensdagmiddag brengen ze hun boterhammen mee en een fruitje of koekje voor na school. Een drankje (geen frisdrank!) brengt iedereen zelf mee.

Steenhuffel-studie Ter Elst:

Kinderen hebben tussen schooltijd en studietijd een half uurtje om te eten of te drinken. Dit gebeurt dus nog onder toezicht van de school. Tijdens de studie kunnen ze eventueel wat water drinken uit een drinkbus die ze zelf meebrengen.

Stekelbees op woensdagnamiddag?

Na het middagmaal kunnen kinderen vrij kiezen waar ze mee spelen. Rond 14u starten de activiteiten. Er is een aanbod van activiteiten per leeftijdsgroep in Malderen. In Steenhuffel is er eveneens een aanbod aan activiteiten, maar wordt de volledige groep samengenomen. Na de activiteiten kunnen de kinderen opnieuw vrij spelen. Soms trekken we er eens op uit om een tocht of een spel te doen in de buurt.