Praktisch

Inschrijven en registreren:

Voor je gebruik kan maken van onze buitenschoolse kinderopvang is een basisinschrijving nodig. Je komt best eens langs in één van onze locaties of overdag op het secretariaat in Malderen (liefstna afspraak). Je krijgt dan een woordje uitleg en een rondleiding.

Om de basisinschrijving in orde te brengen, ontvangen we graag de onderstaande documenten ingevuld terug.

Alle info en documenten vind je hieronder:

ONLINE inschrijven voor de vakanties en schoolvrije dagen

In de vakanties zijn de plaatsen beperkt. Daarom moet er in de vakantie ingeschreven worden. De inschrijvingen starten telkens op de eerste dinsdag na de vorige vakantie. We werken met een online-systeem waarbij je zelf dagen kan aanvragen en annuleren.Online inschrijven doe je hier: http://www.landelijkekinderopvang.be.
Opgelet! In de vakanties geldt er een streng annulatiesysteem. Wie opvang aanvraagt en te laat annuleert, betaalt steeds de helft van de aangevraagde opvang. Uitgebreide info vind je in ons huishoudelijk reglement.

Ook voor schoolvrije dagen (SVD) is inschrijven nodig.

Online inschrijven kan steeds tot DONDERDAG 12u voor de week nadien.

Contactgegevens secretariaat:

J. Vermaesenplein 20

1840 Malderen

052/34.26.48

lklonderzeel@landelijkekinderopvang.be

De verantwoordelijke Katrien Sonck werkt niet op woensdag. De andere dagen is ze doorgaans te bereiken tussen 9u en 12u.

Openingsuren:

Voor en naschools

 • 7 uur – 8.15 uur
 • 15.45 uur – 18 uur (woensdagnamiddag 12.15 uur – 18 uur): Malderen
 • 16 uur – 18 uur (woensdagnamiddag 12 uur – 18 uur): Steenhuffel

Vakantiedagen en schoolvrije dagen (SVD)

 • 7 uur – 18uur

Sluitingsdagen

Af en toe is Stekelbees gesloten. Een overzicht vind je hier: Sluitingsdagen schooljaar 2018-2019

Kostprijs

Gewoon tarief (voor- en naschools)

 • 1, 22 euro per begonnen half uur
Woensdagnamiddag
 • 1,22 euro per begonnen half uur
 • 7,20 euro voor een halve dag (van 3u maar minder dan 6u aanwezig)
 • 14.37 euro voor een volle dag (langer dan 6 uur aanwezig)
Verminderd tarief (meerdere kinderen van één gezin, gelijktijdig aanwezig in Stekelbees)
 • 0.91 euro per begonnen half uur
 • 3.59 euro voor een derde dag (minder dan 3u aanwezig)
 • 5.40 euro voor een halve dag (van 3u maar minder dan 6u aanwezig)
 • 10.78 euro voor een volle dag ( meer dan 6 uur aanwezig)

Het is ook mogelijk om sociaal tarief aan te vragen. Hiervoor neem je contact op met de verantwoordelijke. Om te berekenen of je hiervoor in aanmerking komt, hebben we een kopie nodig van je meest recente aanslagbiljet.

Onze prijzen volgen de besluiten van de Vlaamse Regering. We passen ze elk jaar in september aan.

Facebookgroep

Zowel voor Malderen als Steenhuffel hebben we een besloten Facebookgroep: Stekelbees Malderen en Stekelbees Steenhuffel

Enkel als uw kind al bij ons ingeschreven is, kan u zich lid maken tot 1 van deze 2 groepen. Hiervoor dient u eerst een verzoek te sturen via de Facebookgroep Stekelbees Malderen of Stekelbees Steenhuffel.

Op deze facebookgroepen tonen we vooral foto’s van onze werking. Foto’s van de vakanties worden steeds in beide groepen gepost.

Indien u niet wenst dat uw kind op een foto op de  facebookgroep of op deze website verschijnt, gelieve dit dan schriftelijk te melden.